Upozornenie pre seniorov

Vážení občania, 

súčasný krízový stav v súvislosti s vírusom COVID-19 núti najmä staršiu generáciu zostať čo najviac doma, za zatvorenými dverami.Túto situáciu vo svoj prospech môžu zneužiť podvodníci, ktorých konanie môže seniorov pripraviť o značnú časť majetku alebo celoživotne úspory.

V prílohe sa môžete oboznámiť s letákom a upozorniť svojich rodičov, starých rodičov s jeho obsahom.