"Čo sme to za ľudia ?"

Vážení občania,

v prílohe si môžete pozrieť výsledok vandalizmu v obci - zhorené 1 100 litrové kontajnery na triedený odpad.