Starostka obce žiada o dodržiavanie pokynov

Starostka obce Rudina žiada obyvateľov obce na dodržiavanie pokynov vyplývajúcich z mimoriadnej situácie a to : 

1. Občanov nad 60 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, aby ostávali vo svojich domácnostiach a len v nevyhnutných prípadoch vychádzali na verejnosť a verejné priestranstva.

2. Vyzývam všetkých občanov, aby dôsledne dodržiavali nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré sú priebežne zverejňované.

3. Žiadam všetkých občanov obce, aby sa v čo najväčšej miere zdržiavali vo svojich domácnostiach, pretože jedným z dôležitých, ak nie najdôležitejším liekom zabráneniu šírenia koronavírusu, je izolácia.

4. Blížia sa Veľkonočné sviatky, preto prosím občanov, aby sa nenavštevovali a zdržiavali sa vo svojich domácnostiach.

5. Vyzývam mládež, aby sa nezhromažďovala, hlavne vo večerných hodinách na verejných priestranstvách, lebo ohrozuje zdravie svojich rodičov a starých rodičov.

 

      Vážení občania, 

prosím Vás , aby ste všetky usmernenia, nariadenia a pokyny dodržiavali  a nebrali ich na ľahkú váhu. Spoločne zodpovedným prístupom túto náročnú a ťažkú situáciu zvládneme.

Záleží na každom jednom z nás, ako sa budeme správať a pristupovať k usmerneniam.

Buďme trpezliví, pokojní a ohľaduplní.

Prajem Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov a v tomto ťažkom a náročnom období hlavne veľa zdravia, vzájomného pochopenia a rodinnej pohody.

K prianiu príjemného prežitia Veľkonočných sviatkov  sa pripájajú aj poslanci obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce.

Ing. Anna Mičianová, starostka obce