Zmena vývozu zmesového komunálneho odpadu v obci

Vážení občania, vývoz zmesového komunálneho odpadu v našej obci sa najbližšie uskutoční dňa 18.04.2020.