13. riadne zasadnutie OZ

Starostka Obce Rudina  podľa § 12 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov zvoláva 13. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva vo funkčnom období 2018 - 2022, ktoré sa uskutoční v pondelok 20.04.2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu.

Účasť verejnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva je zabezpečená konaním zasadnutia v sále kultúrneho domu. Počas celého rokovania bude k dispozícií zvuková technika. Každý účastník zasadnutia musí mať ochranné rúško a ďalšie ochranné prvky (rukavice) v zmysle odporúčaní hlavného hygienika SR a prijatých opatrení ÚVZ SR s cieľom predchádzaniu a eliminácií šírenia nákazy vírusom COVID 19. Sála kultúrneho domu bude pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a tiež po aj po zasadnutí vydezinfikovaná.

Počet zástupcov verejnosti bude limitovaný kapacitou miestnosti z hľadiska zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a ostatných preventívnych opatrení.


Pozvánka v prílohe 

Súbory na stiahnutie: