Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 21.04.2020

Otvorenie niektorých prevádzok k 22.04.2020.