Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

V prílohe "Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození života č. OLP/3353/2020 platné od 01.05.2020"