Opatrenia Hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia- „2. a 3. fázou uvoľňovania proti epidemiologických opatrení.“

Opatrenia Hlavného hygienika SR pri ohrození verejného zdravia, ktoré vstúpia do platnosti od 6. mája 2020 od 6:00 hod. na územie Slovenskej Republiky a to v súvislosti  s „2. a 3. fázou uvoľňovania protiepidemiologických opatrení.“