Oznam Farského úradu Rudina

Farský úrad Rudina oznamuje , že z dôvodu uvoľňovania opatrení sa od 17.05.2020 (nedeľa) aj v našej farnosti vo farskom kostole opätovne budú sláviť sväté omše a to v nasledovnom časovom harmonograme:

8,00 hod. - občania vo veku nad 65 rokov

9,30 hod. - občania z dolnej časti obce po kostol a  tiež z miestnej časti Zadky

11,00 hod. - občania od kostola po hornú časť obce 


Občania budú vstupovať do kostola postupne, jednotlivo v 2 m odstupoch a tiež po ukončení svätej omše budú z kostola odchádzať rovnakým spôsobom. Tvár si musia chrániť ochrannými rúškami v súlade s odporúčaním hlavného hygienika Slovenskej republiky  a prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s cieľom predchádzaniu a eliminovaniu šírenia nákazy COVID 19.

Počet miest je limitovaný kapacitou kostola z dôvodu zabezpečenia minimálne 2 m odstupov a dodržiavania prijatých preventívnych opatrení. 

Pri vstupe do kostola je potrebné použiť dezinfekčný gél, ktorý je pripravený v priestoroch kostola.