Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR platné od 18. mája 2020

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré vstúpili do platnosti dňa 18. mája 2020.