Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia OLP/3992/2020