Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 20.05.2020