Informácie pre rodičov pri nástupe žiakov do ZŠ Rudina od 01.06.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu s športu SR,  a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje školské vyučovanie pre žiakov prvého až piateho ročníka od 1.6.2020. Súčasne sa obnovuje prevádzka Školského klubu a Školskej jedálne pri ZŠ  Rudina. Účasť deti na vyučovaní je dobrovoľná na základe zrealizovaného prieskumu.

V prílohe potrebné informácie pre rodičov.