Informácie pre rodičov pri nástupe dieťaťa do MŠ od 01.06.2020

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľa sa obnovuje prevádzka v materskej škole od 1.6.2020.  Účasť deti  v materskej škole je dobrovoľná na základe zrealizovaného prieskumu.

V prílohe dôležité informácie pre rodičov.