Zberný dvor - JÚN - zmena

Vážení občania, oznamujeme Vám, že zberný dvor v mesiaci jún bude otvorený v náhradom termíne.