Zoznam najnovších Opatrení a Usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

V prílohe Opatrennia, Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia ( sp. značka OLP/4647/2020 Bratislava , 03.06.2020; sp. zn. OLP/4592/2020 Bratislava, 02.06.2020; Číslo : OLP/4591/2020 Bratislava 02.06.2020; Číslo: OLP/4593/2020 Bratislava 03.06.2020 a Bratislava 03.06.2020 SOPZŠČ/4466/96046/2020.