Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Rudina

V prílohe " Výberové konanie na obsadenie riaditeľa Základnej školy Rudina"