Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

V prílohe  Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (sp. z.: OLP/4738/2020 Bratislava, 09.06.2020, Číslo: OLP/4825/2020 Bratislava 09.06.2020 a sp.zn.:LP/4739/2020, Bratislava, 09.06.2020), Opatrenia  a ostatné informácie ÚVZ SR ohľadom prijatých opatrení v súvislosti so šírením pandémie COVID 19 sú zverejnené na web_stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (http://www.uvzsr.sk/ ).