Uznesenie vlády SR č. 366/zo dňa 10. júna 2020 (12317/2020

V prílohe Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 366/ zo dňa10. júna2020 ( číslo12317/2020) sa núdzový stav vyhlásený  na území Slovenskej republiky  ( vyhlásený uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a rozšírený uznesením vlády SR č. 115 z 18. marca, uznesením vlády SR č. 169 z 27. marca 2020, uznesením vlády SR č. 207 zo 6. apríla 2020 a uznesením vlády SR č. 233 zo 16.apríla 2020) ukončuje sa od 14.06.2020, 00:00 hod.