Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2013

     Vážení občania !

V prílohe sa môžete oboznámiť s  predloženým " Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na II. polrok roku 2013."

 

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

Súbory na stiahnutie: