Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

V prílohe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia (sp. zn.: OLP/5091/2020 Bratislava, 19.06.2020; sp. zn: OLP/5090/2020 Bratislava, 19.06.2020 a sp. zn.: OLP/5089/2020 Bratislava, 19.06.2020).Opatrenia a ostatné informácie ÚVZ SR ohľadom prijatých opatrení v súvislosti so šírením pandémie COVID 19 sú zverejnené na web_stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ( http://www.uvzsr.sk/ ).