Informácia o termíne pokračovania prerušeného 14.zasadnutia OZ

Dňa 14.07.2020 ( utorok) o 17,00 hodine v sále kultúrneho domu  sa uskutoční pokračovanie prerušeného 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo  dňa 30.06.2020. Obecné zastupiteľstvo bolo prerušené z dôvodu,  že počas rokovania  sa znížil počet prítomných poslancov a nebola prítomná  ich nadpolovičná väčšina.