Zmena termínu pokračovania prerušeného 14. zasadnutia OZ

Z dôvodu ospravedlnenia nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, pokračovanie prerušeného 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutoční v pondelok 20.07.2020 o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu.