OZNÁMENIE o zrušení 15. zasadnutia OZ

Vážení občania, z dôvodu práceneschopnosti pani starostky Vám oznamujeme, že 15. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 14. 9. 2020 je zrušené.