Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Vážení občania, v prílohe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 18. 09. 2020.