Zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu v mesiaci október 2020

Vážení občania, zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu sa uskutoční v našej obci 8. októbra 2010 od 7.00hod do 13.00 hod. Bližšie informácie v priloženom letáku.