Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Vážení občania, v prílohe Opatrenia Úradu verejného zdravotnícta SR pri ohrození verejného  zdravotníctva platné od 01. 10. 2020.