Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Vážení občania, v prílohe Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 1. 10. 2020.