Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu v mesiaci október

Vážení občania, zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu podľa harmonogramu zberu na rok 2020 sa 3. októbra 2020 neuskutoční. Zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu sa uskutoční v obci 8. októbra 2020 od 7.00 hod do 13.00 hod.