15. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva konané dňa 12.10.2020