Upozornenie pre chovateľov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca v zmysle § 16 ods. 1 a ods. 7 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných upozorňuje občanov, chovateľov ošípaných, na povinnosť registrácie chovu ošípaných, ak chovajú aspoň 1 kus ošípanej do 23. 10. 2020, aj napriek tomu, že chovajú ošípané len na vlastnú spotrebu.Vyplnené tlačivo "Registrácia chovu s jednou ošípanou pre domácu spotrebu" je potrebné zaslať na adresu: Regionálna veterinárna a potravinová správa Čadca, ul. Horná 2483, 022 01  Čadca.