Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia

Vážení občania, v prílohe opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 platné od 15.10.2020