Územný plán obce Rudinka, návrh - začatie pripomienkového konania

Vážení občania, 

v prílohe oznam Obce Rudinka - "Územný plán Obce Rudinka, návrh - začatie pripomienkového konania"