Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18.októbra 2020

 V prílohe

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 665 z 18.októbra 2020 k návrhu na prípravu  a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na území Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID - 19 v čase núdzového stavu.