Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22.októbra 2020

Dokument v prílohe.