Oznam

Z dôvodu prijatých opatrení v zmysle Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 v rámci vyhláseného núdzového stavu a zákazu vychádzania je s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania pre verejnosť OcÚ zatvorený. V prípade vybavenia neodkladných záležitostí je možné využiť iné formy komunikácie ako e-mailová prípadne telefonická komunikácia.

Neodkladné matričné záležitosti a evidencia obyvateľov po telefonickom dohovore: 041/421 4506