Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Divina"

V prílohe oznámenie o zaslaní Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Divina". Správa je prístupná verejnosti na OcÚ Rudina počas stránkových dní.

Súbory na stiahnutie: