Vyjadrenie Okresného dopravnéhho inšpektorátu OR PZ Čadca k vybudovaniu spomaľovacích prahov

Vážení občania,

v prílohe sa môžete oboznámiť so stanoviskom Okresného  dopravného inšpektorátu  OR PZ Čadca k žiadosti o vybudovanie spomaľovacích prahov v našej obci.

Aj napriek našej žiadosti a argumentácií  o nedodržiavaní   predpísanej  povolenej rýchlosti a snahe obce ochrániť  obyvateľov    Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ našej žiadosti  nevyhovel.

Špecifické prvky upokojovania dopravy - spomaľovacie prahy  a vyvýšené plochy  sa môžu navrhovať iba na miestnych komunikáciach

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

 

 

Súbory na stiahnutie: