Pozvánka na 7 zasadnutie OZ 23.08.2013 , 18,00 hod.

Starostka  obce Rudina  podľa § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  následných zmien  a predpisov  zvoláva 7 . riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rudina , ktoré sa bude konať dňa 23.08.2013 ( piatok) o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti  obecného úradu.

S programom sa môžete oboznámiť v prílohe .

 

Ing. Anna Mičianová

starostka obce

 

Súbory na stiahnutie: