Zber papiera 9. novembra 2018

V novembri uskutočníme v obci zber papiera. Časový harmonogram zberu si môžete pozrieť v priloženom letáku. 


ODPADY - HRIECHY NAŠEJ DOBY

V prílohe článok o odpadoch v našej obci.


Kontajnery "žlté" na plastový odpad

Vážení občania, obec v rámci zberových aktivít zabezpečila žlté kontajnery na plastový odpad. Bližšie informácie ohľadom dodaných kontajnerov...


Odovzdaný zberový papier v obci od 1.7.-30.9.2018

Vážení občania, v prílohe potvrdenie o odovzdanom zberovom papieri.


Odovzdaný elektroodpad

V prílohe potvrdenie spoločnosti EKORAY o odovzdanom elektroodpade.


Odovzdaný použitý olej z našej obce

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s množstvom odovzdaným použitým kuchynským olejom z našej obce.


Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálneho odpadu v obci

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť so systémom nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálneho odpadu v obci.


Odovzdaný elektroodpad z našej obce

Vážení občania, v prílohe sa môžete oboznámiť s množstvom odovzdaným elektroodpadom z našej obce.


ZBER použitých rastlinných olejov

Vážení občania, dávame Vám do pozornosti, že naša obec zabezpečuje zber použitých rastlinných olejov. Bližšie informácie nájdete v...


Domáce kompostovanie

Vážení občania, v prílohe jednoduchý a overený spôsob domáceho kompostovania.


Stránky