Organizácie a spolky

V obci pôsobia niektoré významné spolky a organizácie. Jednou z najstarších je Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý bol založený v roku 1925. Za dobu svojho pôsobenia sa mnohokrát podieľal aj na významných zásahoch.

Klub dôchodcov v obci Rudina vznikol v roku 2007 na podnet predsedníčky Okresného výboru Jednoty dôchodcov Slovenska, pani Nadeždy Behúňovej. Členské schôdze klubu mávajú zábavnú formu.

V obci pôsobí aj Zväz záhradkárov, Lesnícke združenie a nezisková organizácia Senion - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, ktorý sa nachádza na peknom mieste mimo hlavnej cesty v blízkosti lesa, ale v štrukturálne veľmi dobre dostupnom prostredí. V zariadení sa nachádza 25 nadštandardných izieb.


Fatal error: Class CToolsCssCache contains 1 abstract method and must therefore be declared abstract or implement the remaining methods (DrupalCacheInterface::__construct) in /nfsmnt/hosting2_1/a/9/a955792c-bb3d-48dd-82a2-fa5368d5ec2b/rudina.sk/web/sites/all/modules/ctools/includes/css-cache.inc on line 52