Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
2020189

školské pomôcky pre MŠ Rudina

238.00€ objednávka č. 97/2020 03/09/2020 Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK Námestie slobody č. 67, Kysucké Nové Mesto 35434635
2020190

školské pomôcky pre MŠ Rudina

200.00€ objednávka č. 95/2020 03/09/2020 Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK Námestie slobody č. 67, Kysucké Nové Mesto 35434635
0071184097

služby siete Orange Slovensko

120.40€ 17/08/2020 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270
200075

právne poradenstvo

235.58€ 03/09/2020 Mgr. Peter Lupták Nám. Štefana Moyzesa 3, Banská Bystrica 43883907
1020177960

potraviny jedáleň MŠ

62.64€ 04/09/2020 Ryba Žilina, spol. s r. o. Športová 9, Žilina 31563490
20200574

právne služby

60.00€ 31/08/2020 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč ul. 17. novembra 3215, Čadca 50473522
202000031

výmena podlahy pošta obec Rudina

2 671.55€ 03/08/2020 PL Partner s. r. o. Veľká Okružná 2723/45, Žilina 52435903
2020112398

vývoz komunálneho odpadu

88.40€ 12/08/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
1012051470

odber zemný plyn 9/2020

755.75€ 31/08/2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
6612022736

vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení

13.90€ 17/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8267773610

služby siete Slovak Telekom MŠ

30.00€ 31/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2010086941

potraviny jedáleň MŠ

44.19€ 08/09/2020 LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96, Poprad 36472549
102008088

služby práčovne

16.10€ objednávka č. 3/2020 31/08/2020 LAUNDRY and CLEAN SERVIS s. r. o. Cesta k vodojemu 209, Budatín 51084368
201847

obálky s doručenkou, obálky s doručenkou opakované doručenie SocU

94.74€ objednávka č. 94/2020 27/08/2020 OLHA TRADE, s. r. o. 044 44 Kráľovce 167 36208086
2020112397

vývoz komunálneho odpadu

1 827.72€ 12/08/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
2010084499

potraviny jedáleň MŠ

121.54€ 02/09/2020 LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96, Poprad 36472549
6612022734

vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení

20.00€ 17/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
1020202589

batéria na Tohatsku pre OHZ Rudina

102.30€ objednávka č. 93/2020 24/08/2020 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44543697
8267773658

potraviny jedáleň MŠ

64.52€ 31/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2010087711

potraviny jedáleň MŠ

61.78€ 10/09/2020 LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96, Poprad 36472549

Stránky