Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
2200033432

vyúčtovanie fa za dodávku elektriny "VO horný koniec"

-31.17€ 02/06/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
0071184097

služby siete Orange Slovensko - telefónny aparát Nokia 2720 Flip

0.50€ 09/06/2020 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270
8262178557

služby siete Slovak Telekom MŠ

30.00€ 01/06/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
3201029706

vyúčtovanie vodné "Rudina bez sč"

310.08€ 01/06/2020 SeVaK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297
2020/264

oprava multifunkčného zariadenia DEVELOP pre SOcU stavebný úrad

198.48€ 05/06/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37622498
2020/243

kancelársky papier pre SOcU stavebný úrad

71.76€ objednávka č. 6/2020 29/05/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37622498
2200033435

vyúčtovacia fa za dodávku elektriny "OŠK"

-25.85€ 02/06/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2200027789

vyúčtovacia fa za dodávku elektriny "MŠ jedáleň"

-114.48€ 04/05/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
10200027

audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2019

877.50€ 01/06/2020 Ing. Mária Kasmanová Hlavná 6/3, Kamenná Poruba 46746862
3201029618

vyúčtovanie vodné "jedáleň MŠ"

36.35€ 01/06/2020 SeVaK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297
2020111341

poplatok za vývoz komunálneho odpadu

86.17€ 25/05/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
2010050530

potraviny jedáleň MŠ

105.06€ 02/06/2020 LUNYS, s. r. o. VOdárenská 2011/38, Poprad 36472549
2200027102

vyúčtovacia fa za dodávku elektriny MŠ

-25.87€ 04/05/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2200033433

vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny "námestie"

-0.43€ 02/06/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2200027788

vyúčtovacia fa za dodávku elektriny  "VO"

-8.67€ 04/05/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8262178596

služby siete Slovak Telekom OcU

65.96€ 01/06/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
3201029623

vyúčtovanie vodné "Dom smútku"

45.26€ 01/06/2020 SeVaK, a. s. Bôrická cesta 1960, Žilina 36672297
20200324

právne služby

60.00€ 01/06/2020 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč ul. 17. novembra 3215, Čadca 50473522
2200031902

vyúčtovacia fa za dodávku elektriny "MŠ jedáleň"

-100.46€ 02/06/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2200027103

vyúčtovacia fa za dodávku elektriny "OŠK"

-34.63€ 04/05/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177

Stránky