Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
71931308

potraviny jedáleň MŠ

7.20€ 19/09/2019 Tatranská mliekareň a. s. Nad traťou 26, Kežmarok 31654363
2019/111

psychologické vyšetrenie vodiča OHZ Rudina

90.00€ objednávka č. 120/2019 19/09/2019 PSYCHO-TEST s. r. o. Ovčiarsko 158, Žilina 47662794
2019426

servisné práce v jedálnie MŠ

404.40€ objednávka č. 123/2019 19/09/2019 OMES spol. s r.o. Divina - Lúky 27 47505214
8242152489

služby siete Slovak Telekom SOcU stavebný úrad

20.00€ 18/09/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
824215476

služby siete Slovak Telekom SOcU školy

25.88€ 18/09/2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2019112879

poplatok za vývoz TKO

507.96€ 16/09/2019 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
2019112878

poplatok za vývoz TKO

74.46€ 16/09/2019 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
2019112877

poplatok za vývoz TKO

2 192.41€ 16/09/2019 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
19080150

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy OcÚ, MŠ a ZŠ

802.56€ objednávka č. 109/2019 12/09/2019 PRODrive s. r. o. Liptovská Osada 626 47162961
20190012

záloha na dodávku skrine

1 116.00€ objednávka č. 121/2019 12/09/2019 Beáta Muchyová A.Bernoláka 2167, Žilina 37097296
10190106

stolička jedálenská a stôl jedálenský jedáleň ZŠ Rudina

2 499.00€ KZ Z201925509 12/09/2019 Lucia Hucíková - ŠKOLÁČIK MAJO Pekárenská 277, Brezovica 47880775
1910051870

potraviny jedáleň MŠ

124.25€ 11/09/2019 LUNYS, s. r. o. Hlavná 6/3, Kamenná Poruba 36472549
3091942139

stravné poukážky

2 354.78€ 11/09/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina 36391000
102370958

potraviny jedáleň MŠ

59.76€ 11/09/2019 Ryba Žilina, spol. s r. o. Športová 9, Žilina 31563490
192153

potraviny jedáleň MŠ

71.61€ 11/09/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Martinčeková 48, Varín 31073719
1901504731

potraviny jedáleň MŠ

519.57€ 11/09/2019 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, Púchov 35760532
102375653

potraviny jedáleň MŠ

59.53€ 11/09/2019 Ryba Žilina, spol. s r. o. Športová 9, Žilina 31563490
1910050579

potraviny jedáleň MŠ

82.24€ 11/09/2019 LUNYS, s. r. o. VOdárenská 2011/38, Poprad 36472549
21/2019

ozvučenie akcie "Veľký Šmoulový deň"

250.00€ objednávka č. 119/2019 11/09/2019 Peter Svrček - PoP music Ochodnica 72 35431300
2019/152

geometrický plán KN C 1022/65 a 1022/413 v k. ú. Rudina

308.40€ objednávka č. 108/2019 10/09/2019 GEOMER Žilina, s. r. o. Hollého 401/64, Žilina 47864729

Stránky