Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
20010005

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy 2 x ZŠ Rudina (18.1.) a 2 x OcU (16.1.2020)

401.28€ objednávka č. 8/2020 18/01/2020 PRO Drive s. r. o. Liptovská Osada 626 47162961
2200005762

vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie

-0.43€ 05/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8253251247

služby siete Slovak Telekom OcU

20.00€ 14/02/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2201104816

autorská odmena za verejné používanie hudobých diel na rok 2020 obecným rozhlasom

20.40€ 12/02/2020 SOZA Rastislavova 3, Bratislava 178454
200367

inventár do Domu smútku

848.40€ objednávka č. 30/2020 19/02/2020 Milan Semanič - KASTEX Strojnícka 5, Prešov 10667563
2200006949

vyúčtovanie el. energie MŠ Rudina

15.38€ 05/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2899/2020/C

elektronická vizitka

99.00€ objednávka č. 31/2020 13/02/2020 Centrum výzkumu názoru klientu Stodolní 794/21, Ostrava, ČR 3531074
20200016

doprava žiakov ZŠ na lyžiarsky výcvik Lazy pod Makytou

288.00€ objednávka č. 10/2020 16/02/2020 Ľuboš Capko Komenského 1310/129, Kysucké Nové Mesto 40527018
200381

potraviny jedáleň MŠ

111.73€ 20/02/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Martinčeková 48, Varín 31073719
420400066

výmena elektromera Požiarna zbrojnica

48.00€ 18/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
720201945

softwer - navýšenie osobných čísel - SOcU školský úrad

70.80€ 17/02/2020 VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374
200367

inventár do Domu smútku

848.40€ objednávka č. 30/2020 19/02/2020 Milan Semanič - KASTEX Strojnícka 5, Prešov 10667563
2200006947

vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie

124.92€ 05/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
1020123

splátkový kalendár od 1.1.2020 na 5 mesiacov - dodávka tepla ( 5 x 3702.00 )

21/01/2020 BIOMASA, združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec 743 36126055
91020

zimná údržba za mesiac január

108.00€ objednávka č. 2/2020 31/01/2020 Roľnícke družstvo Rudina 36369667
2010015169

potraviny jedáleň MŠ

60.62€ 20/02/2020 LUNYS, s. r. o. VOdárenská 2011/38, Poprad 36472549
2200005763

vyúčtovanie el. energie jedáleň MŠ Rudina

-20.42€ 03/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
720201874

poskytnutie práva používania aktuálnej verzie pre r. 2020 softwer

255.12€ 17/02/2020 VEMA, s. r. o. Plynárenská 7/C, Bratislava 31355374
2020006

výkon činnosti vo verejnom obstarávaní na zákazku "Elektrické napojenie nových technologických zariadení v kuchyni ZŠ Rudina"

480.00€ objednávka č. 173/2019 11/02/2020 IVOMOS Ing. Ivan Moravčík Borova 3295/36, Žilina 46708031
2200006948

vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie

86.31€ 05/02/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177

Stránky