Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
062019

potraviny jedáleň MŠ

171.88€ 10/07/2019 Alena Pochybová Rudina 117 37622587
2019031

služby práčovne

26.70€ 10/07/2019 LAUNDRY and CLEAN SERVIS s. r. o. Cesta k vodojemu 209, Budatín 51084368
2019031

služby práčovne

26.70€ 10/07/2019 LAUNDRY and CLEAN SERVIS s. r. o. Cesta k vodojemu 209, Budatín 51084368
062019

potraviny jedáleň MŠ

171.88€ 10/07/2019 Alena Pochybová Rudina 117 37622587
0581019

laserové výpalky

78.00€ objednávka č. 84/2019 10/07/2019 UPK s. r. o. Zborov nad Bystricou 2 36401498
9193469183

vyúčtovanie el. energie jedáleň MŠ

7.59€ 09/07/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591, Žilina 51865467
192014324

potraviny jedáleň MŠ

81.80€ 09/07/2019 AGRO TAMI, a. s. Čabajská 10, Nitra 36467430
8236532368

služby siete Slovak Telekom SOcU stavebný úrad

77.96€ 09/07/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
9193469182

vyúčtovanie el. energie MŠ

14.51€ 09/07/2019 Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591, Žilina 51865467
1910033956

potraviny jedáleň MŠ

66.59€ 09/07/2019 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011/38, Poprad 36472549
8236532326

služby siete Slovak Telekom

66.44€ 09/07/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
3019018

potraviny jedáleň MŠ

179.80€ 09/07/2019 REMPO Ing. Michal Timko 1.mája 275, Kysucké Nové Mesto 10812717
191617

potraviny jedáleň MŠ

36.45€ 09/07/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Martinčekova 48, Varín 31073719
8236532269

služby siete Slovak Telekom MŠ

30.16€ 09/07/2019 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
1910036511

potraviny jedáleň MŠ

75.19€ 09/07/2019 LUNYS, s. r. o. Vodárenská 2011/38, Poprad 36472549
1011941081

odber zemný plyn   Rudina č. 465      566.80 €    Rudina č. 444    21.46 €     Rudina č. 442   250.18 € 

838.44€ 08/07/2019 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
6621904666

poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia

62.40€ objednávka č. 79/2019 08/07/2019 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
73/2019

potraviny jedáleň MŠ

204.64€ 08/07/2019 Mäso - udeniny Miloš Kubala 023 36 Radoľa 346 17817994
1020191835

odev pre hasičský zbor Rudina

527.24€ objednávka č. 82/2019 08/07/2019 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44543697
1910032464

potraviny jedáleň MŠ

107.86€ 08/07/2019 LUNYS, s. r. o. VOdárenská 2011/38, Poprad 36472549

Stránky