Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
1008762205

služby siete Slovak Telekom

27.44€ 21/09/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
20203098

OHZ odznak, kravata

71.50€ objednávka č. 101/2020 11/09/2020 FLORIAN, s. r. o. Priekopská 26, Martin 36427969
201864

potraviny jedáleň MŠ

34.33€ 17/09/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Martinčeková 48, Varín 31073719
2200053690

vyúčtovanie el. energie jedáleň MŠ Rudina

-23.25€ 14/09/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
1020184457

potraviny jedáleň MŠ

64.80€ 14/09/2020 Ryba Žilina, spol. s r. o. Športová 9, Žilina 31563490
9/2020

výmena čerpadla paliva na vozidle SEAT INCA

115.00€ hotovosť 14/09/2020 Jozef Ondreáš 023 31 RUdina 400 47776463
2200053687

vyúčtovanie el. energie VO stred

-9.22€ 14/09/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
1020188982

potraviny jedáleň MŠ

61.97€ 21/09/2020 Ryba Žilina, spol. s r. o. Športová 9, Žilina 31563490
2200053691

vyúčtovanie el. energie jedáleň MŠ Rudina

-96.41€ 14/09/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
201768

potraviny jedáleň MŠ

76.04€ 10/09/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Martinčeková 48, Varín 31073719
002002990

tonery pre SOcU školský úrad

61.27€ objednávka č. 23/2020 10/09/2020 ABEL - Computer s. r. o. A.Hlinku 6, Čadca 31634788
2200053688

vyúčtovanie el. energie VO - horný koniec

-13.17€ 14/09/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2001503699

potraviny jedáleň MŠ

448.77€ 14/09/2020 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, Púchov 35760532
2200053691

vyúčtovanie el. energie jedáleň MŠ Rudina

-96.41€ 14/09/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
1020202723

OHZ rovnošaty

1 131.18€ objednávka č. 83/2020 10/09/2020 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44543697
002002990

tonery pre SOcU školský úrad

61.27€ objednávka č. 23/2020 10/09/2020 ABEL - Computer s. r. o. A.Hlinku 6, Čadca 31634788
2200053689

vyúčtovanie el. energie Námestie

-0.43€ 14/09/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2010090178

potraviny jedáleň MŠ

74.76€ 17/09/2020 LUNYS, s. r. o. VOdárenská 2011/38, Poprad 36472549
2200053692

vyúčtovanie el. energie požiarna zbrojnica

-19.06€ 14/09/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2020190

školské pomôcky pre MŠ Rudina

200.00€ objednávka č. 95/2020 03/09/2020 Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK Námestie slobody č. 67, Kysucké Nové Mesto 35434635

Stránky