Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
7307632

Vyúčtovanie spotreby el.enegrie za rok 2011 10BJ - nedoplatok

115.72€ 17/02/2012 SEZ, a. s. Pri Rajčianke 859, Žilina 36400491
7215916

Vyúčtovanaie  elektrickej energie za rok 2011 Muštáteň 2011 preplatok

241.17€ 17/02/2012 SEZ, a. s. Pri Rajčianke č. 859, Žilina 36403008
2012031

Oprava plynového kotla zdravotné stredisko

140.00€ 13/02/2012 M.Mlich - M-servis Rudina č. 82 34592296
7215926

Vyúčtovanie spotreby el. energie rok 2011 verejné osvetlenie - nedoplatok

334.04€ 17/02/2012 SEZ, a. s. Pri Rajčianke č. 859, Žilina 36403008
1012000645

Odvoz odpadu - plasty , sklo

212.17€ 15/02/2012 T + T , a. s. A.Kmeťa 18, Žilina 36400491
72158951

Vyúčtovanie el. energia -  rok 2011 - Dom smútku - nedoplatok 

208.02€ 17/02/2012 SEZ, a. s. Pri Rajčianke č. 859, Žilina 36403008
4012000650

Odvoz TKO - podnikatelia

98.17€ 15/02/2012 T + T , a. s. A.Kmeťa 18, Žilina 36400491
12012 697.03€ 07/02/2012 V. Papučík Rudinská č. 71 35431415
7215914 31.84€ 07/02/2012 SEZ , a. s. Pri rajčianke 8591, Žilina 36403008
201223 3 125.00€ 10/02/2012 M.Mlích - M-servis Rudina č. 82 34592296
2012032 454.68€ 08/02/2012 Šmehyl - COPYSERVIS Snežnica 337 37622498
71202368 20.16€ 07/02/2012 Tatranská mliekáreň, a. s. Nad traťou 26, Kežmarok 31654363
4444007015 2 437.00€ 07/02/2012 RWE, s. r. o. Mlynská 31, Košice 44291809
10619

Dodávka Tepla - Biomasa

3 120.00€ 01/02/2012 Biomasa Kysucký Lieskovec 36126055
5590008827 193.57€ 08/02/2012 IVES ul. Čsl.armády 20, Košice 162957
12012 225.00€ 08/02/2012 D. Jastraban Rudina č. 38 46117814
102012 117.26€ 07/02/2012 M. Kubala Radola 346 17817994
71184097 88.33€ 07/02/2012 Orange Slovensko , a. s. Prievozska 6/A, Bratislava 35697270
120011 110.64€ 08/02/2012 Ing. Pilátik - TES Kragujevská 4, Žilina 10978721
30592012 330.90€ 07/02/2012 V.E.N.U.S. , s. r. o. Kollárova 2457, Čadca 36396281

Stránky