Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
2020189

školské pomôcky pre MŠ Rudina

238.00€ objednávka č. 97/2020 03/09/2020 Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK Námestie slobody č. 67, Kysucké Nové Mesto 35434635
6612022736

vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení

13.90€ 17/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8267773610

služby siete Slovak Telekom MŠ

30.00€ 31/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2010086941

potraviny jedáleň MŠ

44.19€ 08/09/2020 LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96, Poprad 36472549
102008088

služby práčovne

16.10€ objednávka č. 3/2020 31/08/2020 LAUNDRY and CLEAN SERVIS s. r. o. Cesta k vodojemu 209, Budatín 51084368
201847

obálky s doručenkou, obálky s doručenkou opakované doručenie SocU

94.74€ objednávka č. 94/2020 27/08/2020 OLHA TRADE, s. r. o. 044 44 Kráľovce 167 36208086
2020112397

vývoz komunálneho odpadu

1 827.72€ 12/08/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
2010084499

potraviny jedáleň MŠ

121.54€ 02/09/2020 LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96, Poprad 36472549
6612022734

vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení

20.00€ 17/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
1020202589

batéria na Tohatsku pre OHZ Rudina

102.30€ objednávka č. 93/2020 24/08/2020 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44543697
8267773658

potraviny jedáleň MŠ

64.52€ 31/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2010087711

potraviny jedáleň MŠ

61.78€ 10/09/2020 LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96, Poprad 36472549
102008088

služby práčovne

16.10€ objednávka č. 3/2020 31/08/2020 LAUNDRY and CLEAN SERVIS s. r. o. Cesta k vodojemu 209, Budatín 51084368
20200586

servisný zásah a zaškolenie obsluhy plyn. kúrenie 10BJ Rudina

29.80€ objednávka č. 71/2020 21/08/2020 Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto 35434341
2020112400

vývoz komunálneho odpadu

644.16€ 12/08/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
2001503399

potraviny jedáleň MŠ

378.72€ 02/09/2020 ATC-JR, s. r. o. Vsetínska cesta 766, Púchov 35760532
202000008

vytýčenie hranice medzi parcelami č. 221/2-3 a 222, 223

100.00€ objednávka č. 75/2020 26/08/2020 Ing. Anna Tomašcová - GEODETICKÉ PRÁCE Komenského 135, Čadca 34928961
20201379

mandátny certifikát QESi - 3 roky

 

105.60€ objednávka č. 92/2020 24/08/2020 Disig, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946
8267773689

služby siete Slovak Telekom OcÚ

77.82€ 31/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2020112399

vývoz komunálneho odpadu

1 049.16€ 12/08/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491

Stránky