Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
2020/408

kancelársky papier pre OcU

128.88€ objednávka č. 6/2020 31/08/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37622498
0071184097

služby siete Orange Slovensko

86.50€ 17/08/2020 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270
200075

právne poradenstvo

235.58€ 03/09/2020 Mgr. Peter Lupták Nám. Štefana Moyzesa 3, Banská Bystrica 43883907
1020177960

potraviny jedáleň MŠ

62.64€ 04/09/2020 Ryba Žilina, spol. s r. o. Športová 9, Žilina 31563490
20200574

právne služby

60.00€ 31/08/2020 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč ul. 17. novembra 3215, Čadca 50473522
202000031

výmena podlahy pošta obec Rudina

2 671.55€ 03/08/2020 PL Partner s. r. o. Veľká Okružná 2723/45, Žilina 52435903
2020112398

vývoz komunálneho odpadu

88.40€ 12/08/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
1012051470

odber zemný plyn 9/2020

755.75€ 31/08/2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
2200047359

vyúčtovanie el. energie OŠK

0.30€ 10/08/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
8266260598

služby siete Slovak Telekom OcU

26.48€ 14/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
8266260605

služby siete Slovak Telekom OcÚ

20.00€ 14/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
002002765

toner do tlačiarne pre OcU

259.78€ rámcová objednávka PO-2020-003344 19/08/2020 ABEL - Computer s. r. o. A.Hlinku 6, Čadca 31634788
2007019

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy ZŠ Rudina

300.96€ objednávka č. 8/2020 24/07/2020 PRODrive s. r. o. 034 73 Liptovská Osada 626 47162961
2020371

oprava multifunkčného zariadenia DEVELOP pre SOcU stavebný úrad

311.76€ objednávka č. 87/2020 19/08/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37622498
20200510

mobilná registračná služba, token Gemalto, NASES

151.20€ objednávka č. 91/2020 02/09/2020 BROS Computing s. r. o. Zádubnie 169 36734390
0818620

plastový profil

1 148.82€ objednávka č. 88/2020 02/09/2020 TOPlast a. s. Werferova 1, Košice 36213241
2200047356

vyúčtovanie el. energia Rudina č. 444 za 07/2020

-7.77€ 03/08/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
20202423

vybavenie pre OHZ Rudina

928.00€ objednávka č. 82/2020 12/08/2020 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44543697
5100041443

služby siete Slovak Telekom SocU stavebný úrad

80.74€ 03/08/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2020112116

vývoz komunálneho odpadu

609.40€ 15/07/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491

Stránky