Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
2200047353

vyúčtovanie el. energie VO stred obce

-41.46€ 03/08/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
1202204876

tlačivá pre MŠ

27.11€ 09/07/2020 ŠEVT a. s. Cementárska 16, Banská Bystrica 31331131
1008762205

služby siete Slovak telekom OcU

26.18€ 14/07/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2200047356

vyúčtovanie el. energie MŠ Rudina

-7.77€ 03/08/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
0071184097

služby siete Orange Slovensko

86.50€ 31/07/2020 Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, Bratislava 35697270
20200015

služby IS apríl - jún 2020

120.00€ 06/07/2020 Ing. Darina Matulová Zárieč-Keblov 183 34221891
59/2020

potraviny jedáleň MŠ

84.56€ 28/07/2020 Mäso - udeniny Miloš Kubala Radoľa 346 17817994
1012046525

odber zemný plyn

755.75€ 30/07/2020 MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565
3020970748

stravovacie poukážky

1 964.78€ 28/07/2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. Kálov 356, Žilina 36391000
2200047355

vyúčtovanie el. energie námestie 

-0.43€ 03/08/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2200047358

vyúčtovanie el. energie požiarna zbrojnica

-17.55€ 03/08/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
00552/2020

medaile "futbalový camp"

312.12€ objednávka č. 74/2020 23/07/2020 Jozef Šmrhola - OLYMP Madarovská 145, Santovka 32581190
201392

potraviny jedáleň MŠ

21.61€ 20/07/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Martinčeková 48, Varín 31073719
20200490

právne služby

60.00€ 31/07/2020 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč ul. 17. novembra 3215, Čadca 50473522
08/2020

potraviny jedáleň MŠ

248.14€ 04/08/2020 Alena Pochybová Rudina 117 37622587
2200047354

vyúčtovanie el. energie VO horný koniec

-39.78€ 03/08/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
1020200006

odstránenie havarijného stavu "prekrytie bezmenného potoka"

1 861.44€ Uznesenie č. 127/2020 22/07/2020 Tibor Janec, s. r. o. Rudina 67 36428272
1008762206

služby siete Slovak Telekom OcU

20.00€ 14/07/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
20060100

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy ZŠ Rudina, OÚ

300.96€ 02/07/2020 PRO Drive s. r. o. 034 73 Liptovská Osada 626 47162961
2200040666

vyúčtovanie spotreby el. energie MŠ Rudina

9.81€ 02/07/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177

Stránky