Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina - Faktúry

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo faktúry Predmet fakturácie Suma Súvisiaca zmluva / objednávka Dátum doručenia Dodavateľ Adresa IČO
8264063999

služby siete SLovak telekom SOcU stavebný úrad

96.44€ 01/07/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2200040667

vyúčtovanie spotreby el. energie

-21.29€ 02/07/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
20115501

taniere jedáleň MŠ

179.28€ 09/07/2020 Pavol Svrček UNI-JAS 013 22 Rosina 358 30478774
8264063925

služby siete Slovak Telekom MŠ

30.00€ 02/07/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2200040663

vyúčtovanie spotreby el. energie 

-57.11€ 02/07/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2010062993

potraviny jedáleň MŠ

60.90€ 09/07/2020 LUNYS, s. r. o. Hlavná 4512/96, Poprad 36472549
2200039192

vyúčtovanie spotreby el. energie

-11.16€ 02/07/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
201023

čistiace prostriedky podľa potreby pre jedáleń MŠ

146.94€ 09/07/2020 BONA SK s. r. o. 1. mája 62, Kysucké Nové Mesto 43855237
8264063970

služby siete Slovak telekom OcU

72.62€ 02/07/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2200040664

vyúčtovanie spotreby el. energie

-51.69€ 02/07/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
201309

potraviny jedáleň MŠ

31.16€ 10/07/2020 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA Martinčeková 48, Varín 31073719
2200040919

vyúčtovanie spotreby el. energie

-134.40€ 02/07/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
9282000264

vypracovanie odborno-znaleckého posudku

600.00€ objednávka č. 174/2019 10/07/2020 MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. Kaplinské pole 2859/24, Senica 36271501
20200054

zabezpečenie verejného obstarávania na zákazky podľa § 117 zákona 343/2015 za mesiace 04-06/2020

180.00€ 01/07/2020 Proval s. r. o. Daxnerova 2686/35, Žilina 52477991
2200040665

vyúčtovanie spotreby el. energie

-0.43€ 02/07/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
2020111680

vývoz komunálneho odpadu

2 224.20€ 15/06/2020 T+T, a. s. Andreja Kmeťa 18, Žilina 36400491
8262515896

služby siete Slovak Telekom

25.99€ 15/06/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469
2200039192

vyúčtovanie el. energie MŠ jedáleň

-11.16€ 02/07/2020 Energie2, a. s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177
200700453

doména rudina.sk na 1 rok

149.99€ 01/07/2020 LIGHNET s. r. o. Matice Slovenskej 790, Kysucké Nové Mesto 47770597
20200405

právne služby

60.00€ 30/06/2020 Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč ul. 17. novembra 3215, Čadca 50473522

Stránky