Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
102/2020

OCHP pre zamestnancov jedálne MŠ Rudina

17/09/2020 REMPO, s. r. o. Kysucké Nové Mesto Jančigová
101/2020

OHZ odznaky, kravaty

11/09/2020 FLORIAN, s. r. o. Priekopská 26, Martin 36 427 969 Jančigová
100/2020

Vytýčenie inžinierskych sieti - inštalácia dopravného zrkadla

09/09/2020 ŽSR, Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Žilina ulica 1. mája 34, 010 01 Žilina 31 364 501 Mičianová
99/2020

Vytýčenie sieti - inštalácia dopravného zrkadla

09/09/2020 Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 814 62 Bratislava 35 763 469 Mičianová
97/2020

školské pomôcky pre MŠ Rudina

250.00€ 03/09/2020 Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK Námestie slobody č. 67, Kysucké Nové Mesto Jančigová
98/2020

Oprava verejného osvetlenia

07/09/2020 ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Hviezdoslavova 690/6, 010 01 Žilina 31 322 999 Mičianová
96/2020

Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov MŠ Rudina , obecný úrad, muštáreň, 10 bytový dom 

31/08/2020 FIRESYSTEM , s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 31 Korňa 44 543 697 Mičianová
94/2020

obálky s doručenkou, obálky s doručenkou opakované doručenie pre SOcU stavebný úrad

100.00€ 27/08/2020 OLHA office s. r. o. Kráľovce 167 36 208 086 Jančigová
95/2020

školské pomôcky pre MŠ Rudina

200.00€ 27/08/2020 Augustín Jánošík - TLAČIAREŇ JÁNOŠÍK Námestie slobody č. 67, Kysucké Nové Mesto Chovaňáková
93/2020

batéria na TOHATSU pre OHZ Rudina

59.00€ 24/08/2020 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44 543 697 Jančigová
91/2020

Vydanie mandátneho kvalifikovaného certifikátu k elektronickému podpisu (ITS mobil.registrácia, token Gemalto, integrácia do aplikácie NASES)

22/08/2020 BROS Computing, s.r.o. Zádubnie 169, 010 03 Žilina 36 734 390 Mičianová
92/2020

QESi certifikát - 3 roky

22/08/2020 Disig, a. s. Záhradnícka 151, Bratislava 35 975 946 Ing. Mičianová
90/2020

Posúdenie zdravotného stavu lipy na cintoríne 

20/08/2020 Správa CHKO Kysuce U Tomali 1511, 022 01 Čadca 17 058 520 Mičianová
88/2020

Nákup dosiek z plného plastového profilu s výstužou 20/5 a dilatačnými lištami

19/08/2020 TOPlast, a.s. Werterova 1, 040 11 Košice 36 213 241 Mičianová
89/2020

Objednávka - zimná údržba miestnych komunikácií

19/08/2020 Michal Chládek - AGRODOM Litovelská 754, 024 01 Kysucké Nové Mesto 40 523 641 Mičianová
87/2020

oprava multifunkčného zariadenia DEVELOP pre SOcU stav úrad

14/08/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
86/2020

Verejné obstarávanie odpady

14/08/2020 Enixa, s.r.o. Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín 45 710 252 Mičianová
84/2020

Vybavenie pre obecný hasičský zbor

14/08/2020 Michal Chládek - AGRODOM Litovelská 754, 024 01 Kysucké Nové Mesto 40 523 641 Mičianová
85/2020

Oprava SEAT INKA

14/08/2020 Jozef Ondreáš Rudina č. 400, 023 31 Rudina 47 776 463 Mičianová
83/2020

Nákup uniforiem - obecný hasičský zbor

11/08/2020 FIRESYSTEM , s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 31 Korňa 44 543 697 Mičianová

Stránky