Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
157/2019

Oprava verejného osvetlenia

14/11/2019 ELZA , s.r.o. Hviezdoslavova 690/6, 010 01 Žilina 31 322 999 Mičianová
158/2019

15 ks reproduktor pre obecný rozhlas

450.00€ 14/11/2019 Ing. Pavol Kapráľ Kapa Audio Mlynská 977/15, Belá nad Cirochou 40 116 956 Jančigová
159/2019

Revízia kotolne športová hala

14/11/2019 Jaššo - elektro - plyn Sládkovičová 1224/69, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 941 Mičianová
156/2019

kancelársky papier, obálky C6 samolepiace  pre SOcU stavebný úrad

13/11/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 023 32 Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
153/2019

zhotovenie kancelárskeho nábytku pre matričný úrad

600.00€ 11/11/2019 THT s. r. o. Na Stanicu 59, Žilina 47 485 540 Ščambová
154/2019

pracovný kalendár rok 2020   17 ks

36.05€ 11/11/2019 OLHA office s. r. o. Popradská 9, Košice 52 201 589 Ščambová
155/2019

vypracovanie PD "Rekonštrukcia elektroinštalácie zdravotné stredisko Rudina"

11/11/2019 Peter Bajánek - PBELEKTRIK Kotrčina Lúčka 167 41 931 999 Ing. Mičianová
152/2019

čistiace prostriedky podľa potreby pre jedáleň MŠ

50.00€ 08/11/2019 DROGÉRIA BONA Kysucké Nové Mesto ul. 1. mája, Kysucké Nové Mesto Jančigová
130/2019

VO elektrickej energie

02/10/2019 Img. Ivan Moravčík - IVOMOS Borova 3295/36, 010 07 Žilina 46 708 031 Mičianová
150/2019

daňové tlačivá

22.30€ 05/11/2019 CONNECT Jas 937/6, Galanta Ščambová
151/2019

2 ks toner pre tlačiareń CANON pre SOcU školský úrad

05/11/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
148/2019

výmena MaR pre kotolňu ZŠ - mimoriadna udalosť

3 976.80€ 30/10/2019 ELTECH - Ondruš Ladislav Školská 554, Strečno 14 216 361 Ing. Mičianová
149/2019

toner DEVELOP pre SOcU, toner MINOLTA pre OcU

31/10/2019 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
147/2019

Objednávka odvozu zeminy ulička u pána Masláka

29/10/2019 S.H.- Stanislav Hrubý, s.r.o. Nesluša 389, 023 41 Nesluša 43 904 564 Mičianová
146/2019

Objednávka projektovej dokumentácie elektroinštalácie technologických obvodov kuchyne ZŠ Rudina 

780.00€ 29/10/2019 QUERCUS z&z, s. r. o. Borova 3177/10, 010 07 Žilina 36 440 671 Mičianová
146/2019/A

vývoz a likvidácia odpadu zo žumpy ZŠ Rudina

23/10/2019 PRODrive s. r. o. Liptovská Osada 626 47 162 961 Jančigová
145/2019

školenie BOZP pre 1 zamestnanca SOcU stavebný úrad

23/10/2019 Vzdelávacie aktivity bezpečnosti práce s. r. o. Palárikova 2845/2a, Čadca 36 407 607 Jančigová
144/2019

ochranný odev zn. Rescuer  3 ks, držiaky na prilby  pre DHZ Rudina

263.00€ 23/10/2019 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44 543 697 Jančigová
142/2019

didaktické učebné pomôcky pre MŠ

325.00€ 22/10/2019 ELARIN s. r. o. 082 12 Trnkov 44 45 240 841 Jančigová
143/2019

Dosky na opravu zábradlia na hornom cintoríne

250.00€ 22/10/2019 František Hruška Rudina č. 493, 023 31 Rudina 33 681 953 Mičianová

Stránky