Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
149/2020

dosky na krájanie 6 ks HACCP pre jedáleň MŠ

62.00€ 26/11/2020 Vladimír Reguly IBIS SERVIS Uhoľná 3, Žilina 10 948 007 Jančigová
150/2020

nakládka zeminy 

26/11/2020 Štefan Marošník - BEMTOJ Nesluša 220, 023 41 Nesluša 41 177 916 Mičianová
151/2020

odvoz zeminy

26/11/2020 STAVREAL - SLOVAKIA, s. r. o. Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36 405 043 Mičianová
146/2020

Výkopové práce

25/11/2020 Štefan Marošník - BEMTOJ Nesluša 220, 023 41 Nesluša 41 177 916 Mičianová
147/2020

Vyregulovanie kúrenia budova obecného úradu

25/11/2020 Dušan Jaššo - elektro -voda - plyn Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
148/2020

Dovoz kameňa

25/11/2020 STAVREAL - SLOVAKIA, s. r. o. Dubská cesta 2648, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36 405 043 Mičianová
145/2020

výkop prípojky a odvodňovacej šachty

24/11/2020 S.H.- Stanislav Hrubý , s.r.o. Nesluša 389, 023 41 Nesluša 43 904 564 Mičianová
141/2020

tlačivá priznanie k dani z nehnuteľnosti

20/11/2020 CONNECT Jas 937/6, Galanta Ščambová
143/2020

Posypová soľ na zimnú údržbu miestnych komunikácií

24/11/2020 SAMS - BAT, s. r. o. Tajovského 27, 010 01 Žilina 31 610 749 Mičianová
144/2020

Objednávka kameňa frakcia 16/32

24/11/2020 UNIPAL KNM, spol. s r. o. Štúrova 1305, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36 383 171 Mičianová
142/2020

servis multifunkčného zariadenia DEVELOP pre SOcU stavebný úrad

20/11/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS 023 32 Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
139/2020

2 x notebook pre MŠ Rudina

985.00€ 19/11/2020 Peter Jaroš Kukučínova 585, Kysucké Nové Mesto 35 432 241 Jančigová
140/2020

formuláre a matričné doklady

30.00€ 19/11/2020 Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, Bratislava 42 272 360 Ščambová
138/2020

Objednávka dodania obedov na dni : 21.11.2020 - 22.11.2020 - testovanie obyvateľov

19/11/2020 KROSS-BAU, s r. o. Štiavnik 951, 013 55 Štiavnik 44 897 413 Mičianová
136/2020

Objednávka opravy elektrického kompostéra MŠ Rudina

19/11/2020 JRK WASTE Management, s.r.o. Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava 45 423 237 Mičianová
137/2020

Objednávka občerstvenia - bagety - testovanie obyvateľov  21.11.2020 - 22.11.2020

19/11/2020 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
135/2020

Ochrana pomôcky - testovanie obyvateľov

18/11/2020 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
134/2020

práčka  pre OŠK Rudina

700.00€ 13/11/2020 NAY, a. s. Bratislava ul. Vysokoškolákov, Žilina 35 739 487 Jančigová
131/2020

zhotovenie, dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre SOcU stavebný úrad, pracovisko Kysucké Nové Mesto

3 770.00€ 10/11/2020 Beáta Muchyová A.Bernoláka 2167, Žilina 37 097 296 Jančigová
132/2020

zhotovenie, dodávka a montáž pultu s úložným priestorom pre OcÚ

828.00€ 12/11/2020 Beáta Muchyová A.Bernoláka 2167, Žilina 37 097 296 Jančigová

Stránky