Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
30/2021

Ochranné  pomôcky  - testovanie 

25/02/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
32/2021

Školenie BOZP

25/02/2021 VABP, s. r. o. Palárikova 2845, 022 01 Čadca 36 407 607 Mičianová
33/2021

Zabezpečenie stravy - testovanie 27.02. - 28.02.2021

25/02/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
30/2021

Oprava radiátora - kuchynka - sále kultúrneho domu

23/02/2021 Dušan Jaššo - elektro -voda - plyn Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
26/2021

Respirátor FFP2

15/02/2021 Ing. Erik Felsen - TONNERRE Školská ulica 1/3, 951 06 Vinodol 140 080 641 Mičianová
29/2021

Oprava radiátora - chodba pošta

18/02/2021 Jaššo - elektro - plyn - voda Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
27/2021

Ochranné pomôcky na zabezpečenie testovania 

18/02/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
28/2021

Zabezpečenie občerstvenia - testovanie 

18/02/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
24/2021

Vyregulovanie kúrenia v budove obecného úradu

15/02/2021 Dušan Jaššo - elektro -voda - plyn Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
25/2021

Objednávka respirátov

15/02/2021 CCLevel Group s. r. o. Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen 40 909 016 Mičianová
22/2021

Oprava radiátora rozhlasová ústredňa

11/02/2021 Dušan Jaššo - elektro -voda - plyn Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
22/2021

generátor ozónu

10/02/2021 DD PNEU s. r. o. Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves , ČR 26 904 195 Mičianová
21/2021

Vypracovanie odborného stanoviska

05/02/2021 Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Kysuce U Tomali 1511, 022 01 Čadca 17 058 520 Mičianová
20/2021

Občerstvenie - testovanie 06.02.- 07.02.2021

05/02/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
19/2021

Dezinfekcia na testovanie 

04/02/2021 MARPIN , s. r. o. Kukučínova 573, 024 01 Kysucké Nové Mesto 36 391 085 Mičianová
18/2021

Ochranné pomôcky - tetovanie obyvateľov

04/02/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová
16/2021

Oprava - radiátor kuchynka KD, oprava  (výmena) vonkajšej skrine  na plynomer

25/01/2021 Dušan Jaššo - elektro - plyn - voda Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
16/2021

Objednávka bagiet - celoplošné skríningové testovanie obyvateľov

22/01/2021 Adriana Palárcová- občerstvenie EXTRA Clementisova 1350/41, 024 01 Kysucké Nové Mesto 41 175 271 Mičianová
150/2021

Obedy  - celoplošné skríningové testovanie obyvateľov

22/01/2021 KROSS-BAU, s r. o. Štiavnik 951, 013 55 Štiavnik 44 897 413 Mičianová
12/2021

Ochranné pomôcky testovania

21/01/2021 ELAN GROUP, s. r. o. Jakovany 119, 083 01 Sabinov 47 821 558 Mičianová

Stránky