Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
71/2020

oprava plynového kúrenia 10BJ Rudina

26/06/2020 Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Jančigová
70/2020

pracovné oblečenie pre jedáleň MŠ

25/06/2020 Ing. Michal Timko - REMPO 1. mája 275, Kysucké Nové Mesto 10 812 717 Jančigová
69/2020

čistiace prostriedky podľa potreby pre jedáleň MŠ

25/06/2020 BONA SK s. r. o. 1. mája 62, Kysucké Nové Mesto 43 855 237 Jančigová
66/2020

detský paplón pre MŠ   10 ks

24/06/2020 LOMETKA, v. o. s. Radoľa č. 132 31 581 617 Jančigová
67/2020

čistiace prostriedky podľa potreby pre MŠ

24/06/2020 BONA SK s. r. o. 1. mája 62, Kysucké Nové Mesto 43 855 237 Jančigová
68/2020

žlté plachty pre MŠ   20 ks

24/06/2020 Tomáš Klásek Š,. Moyzesa 22, Ružomberok 40 399 001 Jančigová
63/2020

5 l dezinfekcia + 4 ks fľaštičky  pre MŠ RUdina

50.00€ 04/06/2020 EURONA s. r. o. 549 41 Lhota za Červeným Kostelcom 261 25 996 304 Jančigová
64/2020

Odstránenie havarijného stavu - odpadové potrebiu MŠ Rudina 

04/06/2020 Dušan Jaššo - elektro - plyn - voda Sládkovičová 1224/69, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
65/2020

Oprava multifunkčného zariadenia - Spoločný obecný úrad Rudina - stavebný úrad

04/06/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica č, 337, 023 32 Snežnica 37 622 498 Mičianová
62/2020

skrine + pracovný stôl

762.00€ 28/05/2020 BM Nábytok A.Bernoláka 25, Žilina 37 097 296 Jančigová
61/2020

Revízia elektrických spotrebičov MŠ Rudina 

26/05/2020 CASEL s. r. o. Pittsburgská 2/15, 010 08 Žilina 47 552 891 Mičianová
60/2020

Verejné obstarávanie  - dodávka plynu

11/05/2020 Ing. Ivan Moravčík - IVOMOS Borová 3295/36, 010 07 Žilina 46 708 031 Mičianová
59/2020

obálky pre SOcU stavebný úrad

100.00€ 12/05/2020 OLHA office s. r. o. Kráľovce 167 Jančigová
58/2020

zhotovenie zabezpečovacej rampy na pozemku vo vlastníctve obce KNC 1798

11/05/2020 ZIN SK, s. r. o. Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto 50 800 876 Jančigová
56/2020

Korková tabuľa do 10 bytového domu

35.80€ 28/04/2020 ČISTÉDŘEVO, s.r.o. Na zámostí 757, 735 43 Albrechtice 5 031 711 Mičianová
57/2020

Ochraný štít s regulovateľným nastavením veľkosti 6 ks

118.80€ 28/04/2020 FIRESYSTEM , s.r.o. Nižná Korňa č. 501, 023 31 Korňa 44 543 697 Mičianová
55/2020

servis multifunkčného zariadenia pre OcU

27/04/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
/

Prečistenie upchatého kanalizačného potrubia 10 BJ

17/04/2020 Jozef Kopták DODO Nesluša, Radova 1045 34 591 958 Mičianová
53/2020

objednávka - opravy, servis a technické prehliadky plynovej kotolne v 10 BJ

15/04/2020 Jaššo - elektro - plyn - voda Sládkovičová 1224/69, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
52/2020

Rozpočet na odstránenie havarijného stavu - oprava poškodeného betónového prekrytia bezmenného potoka na pozemku pána Tibora Janca

09/04/2020 HAPAS , spol. s r. o. Budatínska Lehota 137, 023 36 44 106 521 Mičianová

Stránky