Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
49/2020

školenie BOZP pre SOcU stavebný úrad

31/03/2020 VA BP, s. r. o. Palárikova 2845/2a, Čadca 36 407 607 Jančigová
48/2020

dezinfekčné prostriedky pre OHZ Rudina

350.00€ 31/03/2020 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44 543 697 Ing. Mičianová
47/2020

Stojany a náplne na dezinfekciu rúk

30/03/2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36 192 384 Mičianová
45/2020

Ochranné rúška

20/03/2020 Marcela Backová - M HOME Zborov nad Bystricou 629, 023 03 Zborov nad Bystricou 47 916 222 Mičianová
43/2020

Objednávaka ochranné rúška

18/03/2020 Tatiana Bičanovská Rudina č. 283, 023 31 Rudina 44 316 879 Mičianová
44/2020

Objednávka ochranné rúška

18/03/2020 Jana Halvoniková Nová Bystrica č. 996, 023 05 Nová Bystrica 52 313 620 Mičianová
41/2020

Oprava vodovodného potrubia MŠ Rudina 

11/03/2020 Jaššo - elektro - plyn Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
42/2020

správa výpočtovej techniky pre rok 2020

12/03/2020 PC Support, s. r. o. M.Rázusa 1154/70, Žilina 47 192 917 Jančigová
40/2020

výtvarný a pracovný materiál pre MŠ

420.00€ 06/03/2020 Tlačiareň Jánošík - Augustín Jánošík Námestie slobody č. 67, Kysucké Nové Mesto Jančigová
39/2020

interiérové dvere pre 10BJ Rudina

04/03/2020 STAVMONT, s. r. o. Cesta do Rudina 1089, Žilina 36 391 093 Jančigová
38/2020

obálky s doručenkou pre SOcU stavebný úrad

02/03/2020 OLHA office s. r. o. 044 44 Kráľovce 167 36 208 086 Jančigová
36/2020

nákup 2 ks dopravných nerozbitných  zrkadiel

26/02/2020 SIVEX, s.r.o. Bzovicka 30, 851 07 Bratislava 46 485 732 Mičianová
37/2020

Vypracovanie alternatívnych rozpočtov - oplotenie cintorína na parcele KN C 675/1

26/02/2020 HAPAS, spol. s r. o. Budatínska Lehota č. 206, 023 36 44 106 521 Mičianová
34/2020

oprava multifunkčného zariadenia DEVELOP pre SOcU stavebný úrad

24/02/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
35/2020

Objednávka vonkajšej informačnej vitríny 

26/02/2020 Aluprojekt, s.r.o. Horná 3, 974 01 Banská Bystrica 46 847 782 Mičianová
32/2020

Dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením v rozsahu pre realizáciu stavby - IBV Zadky 1 a Zadky 2, Rudina  - verejné osvetlenie prístupových komunikácií

20/02/2020 Peter Baránek - PBELEKTRIK Kotrčiná Lúčka 167, 013 02 Gbeľany 41 931 599 Mičianová
33/2020

objednávka stavebný dozor pre  realizáciu projektu " Elektrické napojenie nových technologických zariadení v kuchyni Základnej školy Rudina "

1.00€ 20/02/2020 REMOP, s.r.o. Povina č. 99 47 943 670 Mičianová
31/2020

elektornická vizitka "dôveryhodná firma"

99.00€ 12/02/2020 Centrum výzkumu názoru klientu Stodolní 794/21, Ostrava, ČR 3 531 074 Ing. Mičianová
25/2020

celoročná renovácia a dodávka tonerov do tlačiarní pre OcÚ Rudina

04/02/2020 ABEL - Computer s. r. o. A.Hlinku 6, Čadca 31 634 788 Chovaňáková
28/2020

výroba kancelárskeho nábytku pre matričný úrad

490.00€ 11/02/2020 THT s. r. o. Na Stanicku 59, Žilina 47 485 540 Ščambová

Stránky