Povinne zverejňované dokumenty obce Rudina

Zmluvy, objednávky, faktúry po 1.januári 2012 podľa zákona č. 382/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Číslo objednávky Predmet objednávky Suma Súvisiaca zmluva Dátum vystavenia Dodavateľ Adresa IČO Vystavil
58/2020

zhotovenie zabezpečovacej rampy na pozemku vo vlastníctve obce KNC 1798

11/05/2020 ZIN SK, s. r. o. Cesta do Rudiny 1098, Kysucké Nové Mesto 50 800 876 Jančigová
56/2020

Korková tabuľa do 10 bytového domu

35.80€ 28/04/2020 ČISTÉDŘEVO, s.r.o. Na zámostí 757, 735 43 Albrechtice 5 031 711 Mičianová
57/2020

Ochraný štít s regulovateľným nastavením veľkosti 6 ks

118.80€ 28/04/2020 FIRESYSTEM , s.r.o. Nižná Korňa č. 501, 023 31 Korňa 44 543 697 Mičianová
55/2020

servis multifunkčného zariadenia pre OcU

27/04/2020 Marián Šmehyl - COPY SERVIS Snežnica 337 37 622 498 Jančigová
/

Prečistenie upchatého kanalizačného potrubia 10 BJ

17/04/2020 Jozef Kopták DODO Nesluša, Radova 1045 34 591 958 Mičianová
53/2020

objednávka - opravy, servis a technické prehliadky plynovej kotolne v 10 BJ

15/04/2020 Jaššo - elektro - plyn - voda Sládkovičová 1224/69, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
52/2020

Rozpočet na odstránenie havarijného stavu - oprava poškodeného betónového prekrytia bezmenného potoka na pozemku pána Tibora Janca

09/04/2020 HAPAS , spol. s r. o. Budatínska Lehota 137, 023 36 44 106 521 Mičianová
50/2020

Nová web stránka obce 

06/04/2020 LIGHNET, s. r. o. Matice Slovenskej 790/11, 024 01 Kysucké Nové Mesto 47 770 597 Mičianová
51/2020

Vybavenie pre OHZ Rudina 

08/04/2020 FIRESYSTEM , s.r.o. Nižná Korňa 501, 023 31 Korňa 44 543 697 Mičianová
48/2020

dezinfekčné prostriedky pre OHZ Rudina

350.00€ 31/03/2020 Firesystém, s. r. o. Nižná Korňa 501 44 543 697 Ing. Mičianová
49/2020

školenie BOZP pre SOcU stavebný úrad

31/03/2020 VA BP, s. r. o. Palárikova 2845/2a, Čadca 36 407 607 Jančigová
47/2020

Stojany a náplne na dezinfekciu rúk

30/03/2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 36 192 384 Mičianová
45/2020

Ochranné rúška

20/03/2020 Marcela Backová - M HOME Zborov nad Bystricou 629, 023 03 Zborov nad Bystricou 47 916 222 Mičianová
44/2020

Objednávka ochranné rúška

18/03/2020 Jana Halvoniková Nová Bystrica č. 996, 023 05 Nová Bystrica 52 313 620 Mičianová
43/2020

Objednávaka ochranné rúška

18/03/2020 Tatiana Bičanovská Rudina č. 283, 023 31 Rudina 44 316 879 Mičianová
41/2020

Oprava vodovodného potrubia MŠ Rudina 

11/03/2020 Jaššo - elektro - plyn Sládkovičova 1224, 024 01 Kysucké Nové Mesto 35 434 341 Mičianová
42/2020

správa výpočtovej techniky pre rok 2020

12/03/2020 PC Support, s. r. o. M.Rázusa 1154/70, Žilina 47 192 917 Jančigová
40/2020

výtvarný a pracovný materiál pre MŠ

420.00€ 06/03/2020 Tlačiareň Jánošík - Augustín Jánošík Námestie slobody č. 67, Kysucké Nové Mesto Jančigová
39/2020

interiérové dvere pre 10BJ Rudina

04/03/2020 STAVMONT, s. r. o. Cesta do Rudina 1089, Žilina 36 391 093 Jančigová
38/2020

obálky s doručenkou pre SOcU stavebný úrad

02/03/2020 OLHA office s. r. o. 044 44 Kráľovce 167 36 208 086 Jančigová

Stránky